Zamazanie niepotrzebnych danych w skanie dowodu osobistegoCzytelnicy naszej strony mogli szukać u nas Twoich danych, zawsze możesz wypełnić >>>
>> Wniosek o zastrzeżenie przetwarzania danych osobowych

W związku z ustawą o dokumentach publicznych [Dz. U poz 53 z 2019] od 12 lipca 2019 r kopiowanie, skanowanie, xerowanie będzie dozwolone, ale podlegać będzie szczególnym obostrzeniom.

Art. 5 ust. 2 ustawy wymienia 32 dokumenty, w tym: dowód osobisty, paszport, akty stanu cywilnego jako szczególnie chronione.
"Art. 2 ust. 1
[...]
6) replika dokumentu publicznego – odwzorowanie lub kopię wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany;"
[...]
2. Dokumentem publicznym jest jego odpis, wypis, duplikat i wtórnik"


Zawsze możesz u nas zapytać, czy Twoje dane są przetwarzane, przejrzyj inne strony w menu.

Po co chcą od Ciebie skanu dowodu?, przecież możesz dane osobowe po prostu podać, a jeśli ktoś potrzebuje te dane potwieerdzić, to może to zrobić w różny sposób:
kliknij: potwierdzenie tożsamości Wysyłanie zamazanego skanu dowodu osobistego powoduje, że przekazujesz pracodawcy, tylko wymagane dane osobowe, a te, które nie są wymagane... pracodawca nie otrzymuje ich.
W związku z wejściem od maja 2018 roku rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych oraz realizowania prawa do zapomnienia w internecie mamy codziennie kilka pytań przekazywanych przez formularz KONTAKT
Zależy od tego co jest na skanie dowodu, aby użyć go do przestępstwa. Zależy wszystko od tego co jest na nim napisane:
jakie jest imię, jakie nazwisko, jaki adres, jaki wizerunek...

Czy wysyłanie skanu dowodu osobistego jest bezpieczne ? |

do 28 maja 2018 roku zgodnie z kodeksem pracy:
Art. 221 § 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) imiona rodziców;
3) datę urodzenia;
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
5) wykształcenie;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jakie dane może żądać pracodawca od kandydata do pracy ?
od 4 maja 2019 roku zgodnie z kodeksem pracy:
Art. 221
§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730), która weszła w życie z dniem 4 maja 2019 r.

Zadaj pytanie o RODO

Szukając w necie, jest bardzo dużo informacji o RODO, a u nas krótko i konkretnie link>>>: zadaj pytanie o RODO
Jak zeskanować dowód osobisty ?? od maja 2018 masz więcej praw odnośnie przetwarzania twoich danych osobowych. Wchodzi Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
Podstawa prawna usuwania danych osobowych

Kilka pytań do Ciebie:
Kupujesz przez internet ?
Masz konto w banku ? jednym ? kilku ?
Chodzisz po biurowcach ?
Szukasz pracy ? ile wysłałeś(-aś) CV ?
Masz kartę w przychodni zdrowia ?
Wypożyczałaś(-eś) łyżwy ?
Jesteś zapisana(-y) do biblioteki ?

Czy wysyłanie skanu dowodu osobistego jest bezpieczne ? | Kopiowanie dowodu osobistego jest |

Kradzież danych osobowych

Dane osobowe łatwo można ukraść. Przestępcy zbierają informacje podczas fałszywych rekrutacji do pracy. Przejmują także dane osobowe użytkowników portali aukcyjnych. Potem na ich konto biorą pożyczki. Zazwyczaj przestępca nie twierdzi, że ma zamiar ukraśc dane, bo wtedy nikt mu danych nie wysle. My piszemy otwarcie o tym że edukujemy osoby w temacie ohrony własnych danych, chcąc nie chcąc zapoznajemy się z tymi danymi, ale nie gromadzimy ich, nie przetwarzamy, tylko edukujemy, czy zachowanie takie zmierzać może do kradzieży tożsamości.