Zamazanie niepotrzebnych danych w skanie dowodu osobistegoCzytelnicy naszej strony mogli szukać u nas Twoich danych, zawsze możesz wypełnić >>>
>> Wniosek o zastrzeżenie przetwarzania danych osobowych

Zawsze możesz u nas zapytać, czy Twoje dane są przetwarzane, przejrzyj inne strony w menu.

Po co chcą od Ciebie skanu dowodu?, przecież możesz dane osobowe po prostu podać, a jeśli ktoś potrzebuje te dane potwieerdzić, to może to zrobić w różny sposób:
kliknij: potwierdzenie tożsamości Wysyłanie zamazanego skanu dowodu osobistego powoduje, że przekazujesz pracodawcy, tylko wymagane dane osobowe, a te, które nie są wymagane... pracodawca nie otrzymuje ich.
W związku z wejściem od maja 2018 roku rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych oraz realizowania prawa do zapomnienia w internecie mamy codziennie kilka pytań przekazywanych przez formularz KONTAKT
Nie każdy skan dowodu osobistego jest podatny na działania niezgodne z prawem. Zależy wszystko od tego co jest na nim napisane:
jakie jest imię, jakie nazwisko, jaki adres, jaki wizerunek...

Czy wysyłanie skanu dowodu osobistego jest bezpieczne ? |

do 28 maja 2018 roku zgodnie z kodeksem pracy:
Art. 221 § 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) imiona rodziców;
3) datę urodzenia;
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
5) wykształcenie;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

od 29 maja 2018 roku zgodnie z kodeksem pracy: (wg projektu opublikowanego)
Art. 221
§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) adres do korespondencji;
4) adres poczty elektronicznej albo numer telefonu;
5) wykształcenie;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Zadaj pytanie o RODO

Szukając w necie, jest bardzo dużo informacji o RODO, a u nas krótko i konkretnie link>>>: zadaj pytanie o RODO
Jak zeskanować dowód osobisty ?? od maja 2018 masz więcej praw odnośnie przetwarzania twoich danych osobowych. Wchodzi Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
Podstawa prawna usuwania danych osobowych

Kilka pytań do Ciebie:
Kupujesz przez internet ?
Masz konto w banku ? jednym ? kilku ?
Chodzisz po biurowcach ?
Szukasz pracy ? ile wysłałeś(-aś) CV ?
Masz kartę w przychodni zdrowia ?
Wypożyczałaś(-eś) łyżwy ?
Jesteś zapisana(-y) do biblioteki ?

Czy wysyłanie skanu dowodu osobistego jest bezpieczne ? | Kopiowanie dowodu osobistego jest |

Kradzież danych osobowych

Dane osobowe łatwo można ukraść. Przestępcy zbierają informacje podczas fałszywych rekrutacji do pracy. Przejmują także dane osobowe użytkowników portali aukcyjnych. Potem na ich konto biorą pożyczki. Zazwyczaj przestępca nie twierdzi, że ma zamiar ukraśc dane, bo wtedy nikt mu danych nie wysle. My piszemy otwarcie o tym że edukujemy osoby w temacie ohrony własnych danych, chcąc nie chcąc zapoznajemy się z tymi danymi, ale nie gromadzimy ich, nie przetwarzamy, tylko edukujemy, czy zachowanie takie zmierzać może do kradzieży tożsamości.