ABY WIEDZIEĆ O TYM CO WAŻNE

informacje ciekawe i mało ważne

Zamazanie niepotrzebnych danych w skanie dowodu osobistegoCzytelnicy naszej strony mogli szukać u nas Twoich danych, zawsze możesz wypełnić >>>
>> Wniosek o zastrzeżenie przetwarzania danych osobowych dowód osobisty
W związku z ustawą o dokumentach publicznych [Dz. U poz 53 z 2019] od 12 lipca 2019 r kopiowanie, skanowanie, xerowanie będzie dozwolone, ale podlegać będzie szczególnym obostrzeniom.

Art. 5 ust. 2 ustawy wymienia 32 dokumenty, w tym: dowód osobisty, paszport, akty stanu cywilnego jako szczególnie chronione.
"Art. 2 ust. 1
[...]
6) replika dokumentu publicznego – odwzorowanie lub kopię wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany;"
[...]
2. Dokumentem publicznym jest jego odpis, wypis, duplikat i wtórnik"
dowód osobisty

Zawsze możesz u nas zapytać, czy Twoje dane są przetwarzane, przejrzyj inne strony w menu.

Po co chcą od Ciebie skanu dowodu?, przecież możesz dane osobowe po prostu podać, a jeśli ktoś potrzebuje te dane potwieerdzić, to może to zrobić w różny sposób:
kliknij: potwierdzenie tożsamości Wysyłanie zamazanego skanu dowodu osobistego powoduje, że przekazujesz pracodawcy, tylko wymagane dane osobowe, a te, które nie są wymagane... pracodawca nie otrzymuje ich.
W związku z wejściem od maja 2018 roku rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych oraz realizowania prawa do zapomnienia w internecie mamy codziennie kilka pytań przekazywanych przez formularz KONTAKT
Coraz mniej jest przestępstw na skan dowodu. Zależy wszystko od tego co jest na nim napisane:
jakie jest imię, jakie nazwisko, jaki adres, jaki wizerunek...

Czy wysyłanie skanu dowodu osobistego jest bezpieczne ? |

do 28 maja 2018 roku zgodnie z kodeksem pracy:
Art. 221 § 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) imiona rodziców;
3) datę urodzenia;
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
5) wykształcenie;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jakie dane może żądać pracodawca od kandydata do pracy ?
od 4 maja 2019 roku zgodnie z kodeksem pracy:
Art. 221
§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730), która weszła w życie z dniem 4 maja 2019 r.