Wniosek o usunięcie danych osobowych ze zbioru

Możesz u nas złożyć wniosek o nie przetwarzanie danych. Wpisanych danych nie będziemy przetwarzać, ani teraz ani w przyszłości, jeśli pojawią się one w naszych zbiorach.
Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, wątpliwości, wątki... skorzystaj z formularza KONTAKT, aby nawiązać z nami korespondencję. Ktoś mógł u nas szukać Twoich danych. Zazwyczaj nie musisz składać wniosków o nie przetwarzanie danych ze zbioru, bo zdaniem redakcji abywiedziec.info.pl niewiele to daje i nie ma głębszego sensu. Twoje dane krążą po internecie.
Twoje dane posiadają:
- Firmy którym sami te dane podaliśmy np. ze względu na umowę jaka nas z tą firmą łączy.
- portale społecznościowe, sami w te portale wpisujemy nasze dane
- strony internetowe prywatne
Zobacz jak łatwo mozna kupić Twoje i innych dane !!! Przekonasz się o tym wpisując zapytanie w www.google.pl;
UWAGA !! Aktualnie złożono: 7130 zastrzeżeń aby nie przetwarzać danych.
UWAGA !! Wpisywane dane przechowywane są w formie zaszyfrowanej, za każdym razem do szyfrowania jest wybierany inny losowy klucz.

aby zobaczyć dane osobowe które nigdy nie będą przetwarzane kliknij link: DANE OSOBOWE USUNIĘTE

Dane do usunięcia. Nie musisz podawać wszystkich danych, jednak aby skutecznie zidentyfikować dane weź pod uwagę, że:
- większość baz to tylko adres email i lokalizacja
- na listach pocztowych są imię, nazwisko i adres pocztowy
- na formularzach: są imię, nazwisko i adres pocztowy, często data urodzenia, często PESEL, częto nr tel, email
email kontaktowy dla redakcji (może być ten sam co usunięty)
IMIĘ (max 25 znaków)
2 IMIĘ(max 25 znaków)
NAZWISKO(max 25 znaków)
2 NAZWISKO(max 25 znaków)
OBYWATELSTWO
albo DATA URODZENIA kliknij, aby czytać po co data urodzenia
lub PESELkliknij, aby czytać po co usuwać PESEL
ulica, nr domu, nr mieszkania(spamerzy na adresy wysyłają spam papierowy)
MIEJSCOWOŚĆ
WOJEWÓDZTWO
adres email 1spamerzy wykorzystują emaile do wysyłania spamów
adres email 2
adres email 3
telefon 1numery telefonów występują bardzo często w bazach danych
telefon 2
telefon 3
telefon 4
Dodatkowe informacje:
np.: link do profilu facebook, nk.pl lub innych lub inne informacje
na podstawie art. 32, 35 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych [tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.], zwracam się z żądaniem zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych w celach
zgodnie z art. 17 Rozporządzenia UE zwracam się z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych osobowych
Po wciśnięciu "WYŚLIJ" będzie opcja wyboru: "przekaż do realizacji" lub "usuń"

Serwis abywiedziec.info.pl działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych