Nie posiadasz dostępu do pełnych treści na tej stronie. Obejrzyj dokładniej serwis, aby takowy dostep uzyskać. Identyfikując się możesz otrzymać wiele informacji o prywatności


PRYWATNOŚĆ W INTERNECIE

Zgodnie z ustawą informacje prywatne to:

Informacje, które także są prywatne, ale wymagane jest posługiwanie się nimi, w przypadku konieczności załatwienia pewnych spraw np. skarg, wniosków, udziału w konkurasach, korzystaniu z usług:

Generalnie zasada jest taka, że jeżeli posługujemy się (za zgodą tej osoby) czyimiś danymi, to musimy być gotowi posłużyć się także swoimi danymi, aby zapobiec podejrzeniu o nieuprawnione posługiwanie się danymi.
Jeśli chcemy poznać czyjeś dane, to w zapytaniu o nie należy podać swoje dane conajmniej takie, jakie chcemy poznać czyjejś osoby.

W dzisiejszych czasach dzięki informatyzacji życia, wszechobecnym komputerom, smartfonom oraz kontaktom osobistym informacje prywatne wydostają się i każdy kto ma do tego dostęp lub akurat był w danej chwili osobą trzecią czy nawet czwartą... może przetwarzać te informacje.

Zastrzeżenia prawne
Zgodnie z:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), motyw 18, każdy może przetwarzać i gromadzić adresy, jeśli nie jest to związane z działalnością handlową, a służy jedynie celom prywatnym lub podtrzymywaniu więzi społecznych.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych każdy może dla celów domowych i osobistych przetwarzać dane osobowe bez żadnych konsekwencji.
Każdy może przetwarzać dane osobowe w celach technicznych, tworząc doraźne zbiory danych osobowych, pod warunkiem, że po ich wykorzystaniu dane zostaną zanonimizowane lub usunięte. W sprawie ewentualnych informacji prywatnych, można nawiązać korespondencję przez formularz kontaktowy
art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm, chroni prywatność i dane osobowe obywateli.

2024-04-16 06:09:24